Nhà Cao Tầng

Mọi công trình đều bao gồm hệ thống chịu lực thường được xây dựng bằng bê tông cốt thép, thép hoặc bằng sự kết hợp của hai vật liệu đó.

Khung kết cấu

Hình ảnh thực cho thấy khung cấu trúc của tòa nhà ở trên bằng vật liệu mềm PANOPLIA. Các tấm của tầng trên đã được dỡ bỏ để cho phép hiển thị trực quan tất cả các thành phần.

Tải trọng bản thân kết cấu tác động xuống đất

Khung kết cấu phải có đủ độ bền để chịu tải trọng trọng lực một cách an toàn trong suốt thời gian tồn tại của công trình

Một hệ thống chịu tải phù hợp dựa trên một đường dẫn tải liên tục xuyên suốt kết cấu:

  • Các tấm sàn chịu tải trọng sàn của mỗi tầng.
  • Các dầm chịu tải trọng do các tấm sàn và các bức tường đặt trên chúng.
  • Các cột chịu tải trọng của dầm và truyền chúng xuống móng.
  • Các móng chịu tải trọng của cột và chuyển chúng xuống đất.

Nền móng cấu trúc

Các yếu tố nền tảng của kết cấu này là đài móng, dầm móng và đà kiềng.

Biến dạng khung do tác động của địa chấn

Ở những nước có hoạt động địa chấn rộng rãi như Hy Lạp. Khung kết cấu phải có khả năng chịu tải trọng của trọng lực tải trọng tác động do động đất.

Hình ảnh bên dưới của nền kết cấu và chi tiết của biểu đồ ứng suất của đất

Các móng liên tục hoạt động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi cấu trúc, đặc biệt là trong trận động đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.