Thông số cột anten H=149.5m:

  • Số đốt: 17
  • Tim móng: 25000
  • Tổng khối lượng: 206.187 Kg